Regulament “Bucharest NightRun”

Regulament de Participare

“Bucharest NightRun”

Bucuresti, 5 septembrie 2015

 

 Art.1. ORGANIZATORUL COMPETITIEI „Bucharest NightRun

1.1 MEDIAFAX GROUP S.A.,în insolventă, in insolvency, en procédure collective cu sediul in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu nr. 62-66, Etaj 6, Camera 42, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6876/2010, atribut fiscal R, C.U.I. RO 27189522, cont IBAN RO 09 INGB0001008193988950, deschis la Banca ING Bank, reprezentata legal de catre D-nul. Adrian Sarbu in calitate de Administrator Special prin mandatar: Alma Lavinia Clara Bacula denumita in continuare Mediafax Group, va organiza, in data de 30 august 2014, o competitie de alergare (cursa populara de 5 km, cursa de 10 km) denumita sugestiv “Bucharest Night Run”.

1.2. Competitia Bucharest Night Run se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”).

Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs.

1.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

 

Art.2.  DATA, LOCATIA SI TRASEUL DE DESFASURARE A COMPETITIEI

2.1. Competitia Bucharest Night Run se desfasoara in Bucuresti, in data de 5 septembrie 2015, ora de start – 21.00.

2.2 Startul in competitie se va din parcarea Centrului Comercial Carrefour Orhideea, din Splaiul Independentei 210-210B.

2.3 Traseul cursei de 5 km va fi:

Start din Parcarea Carrefour Orhideea – iesire in Calea Plevnei – intoarcere in Calea Plevnei si urcare pe bretea de acces pe Pasajul Basarab – Pasaj Basarab in directia bd N. Titulescu – coborare de pe Pasajul Basarab in bd. N. Titulescu – intoarcere pe bretea urcare Pasaj basarab in intersectia bd. Banu Manta si bd. N. Titulescu – parcurgere Pasaj Basarab in directia Iuliu Maniu – coborare Soseaua Grozavesti – intoarcere pe sos Grozavesti (intrerupere scuar) – Soseaua Grozavesti – Pasaj Basarab cu coborare in Calea Plevnei si intrare in parcare Carrefour.

Traseul cursei de 10 km va consta in parcurgerea a 2 ture de traseu 5 km.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, numai in caz de necesitate, data desfasurarii evenimentului sportiv, cu notificare prealabila. Participantii care au achitat taxa de participare si nu mai doresc sa participe la eveniment in conditiile schimbarii datei de desfasurare, au dreptul sa ceara organizatorului rambursarea sumei achitate.

 

Art. 3. MECANISMUL COMPETITIEI

3.1. Competitia se adreseaza persoanelor fizice si reprezentantilor persoanelor juridice de orice nationalitate, masculin si feminin, care se incadreaza in limitele de varsta.

3.2. Competitia are ca scop parcurgerea distantei/traseului in cel mai scurt timp posibil. Concurentii sunt cronometrati individual folosind un sistem de cronometrare adecvat, timpul de cronometrare fiind timpul inregistrat de concurent intre trecerile sale prin poarta de Start, respectiv poarta de Finish.

3.3. Concurentii se pot inscrie in competitie la urmatoarele categorii de varsta:

Cursa populara 5 km, barbati si femei :

  • 12 – 35 de ani
  • Peste 35 de ani

Cursa de 10 km, barbati si femei :

  • 12 – 35 de ani
  • Peste 35 de ani

 

 

Art. 4. INSCRIEREA IN COMPETITIE

4.1 Participarea la competitie se face pe baza inscrierii si achitarii taxei de participare. Valoarea taxei de participare este:

- promotionala: 65 lei (TVA inclus) – pana duminica, 15 august, ora 23:59;

- standard: 90 lei (TVA inclus) – de luni, 11 august, ora 00:00, pana sambata, 5 septembrie, ora 18:00.

4.2. Inscrierea concurentilor se poate face online, la adresa web www.run.prosport.ro  si in ziua evenimentului, 5 septembrie 2015, la standurile special amenajate, pe baza buletinului sau a cartii de identitate.

4.3. Documentele necesare in momentul inscrierii sunt urmatoarele:

a. Buletinul sau cartea de identitate a participantului.

b. Concurentii trebuie sa completeze si sa semneze o declaratie pe propria raspundere, prin care declara ca nu au probleme de sanatate si ca sunt apti sa depuna efort fizic si sa alerge la „Bucharest Night Run”.

c. Pentru a participa la competitie, persoanele cu varste intre 12 si 17 ani vor completa formularul de inscriere impreuna cu un parinte sau cu un reprezentant legal care isi va da acordul, pe propria raspundere, pentru participarea la cursa.

4.4 Prin completarea formularului de inscriere participantii la concurs isi dau consimtamantul pentru inregistrarea numarului de telefon si adresei de email in baza de date a concursului si vor putea fi folosite de catre Mediafax Group, inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18663, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

 Art 5. ECHIPAMENTUL DE CONCURS:

5.1. Fiecare concurent primeste la Start un numar de participare inscriptionat, cu care va alerga. Este obligatorie purtarea acestuia in timpul competitiei, in caz contrar concurentul fiind descalificat.

5.2. Concurentii pot alerga, de regula, in echipamentul adecvat sau alt echipament la alegerea concurentului, cu obligatia de a purta numarul de participare primit de la organizatori.

5.3. Nu este permisa schimbarea probei de concurs. Fiecare participant va alerga distanta aleasa in momentul inscrierii. In caz contrar, participantul va fi descalificat.

 

Art 6. PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA

6.1. Acordarea trofeelor castigatorilor locurilor I, II si III pe toate categoriile de concurs se va face in cadrul Festivitatii de premiere ce va avea loc dupa terminarea competitiei si validarea rezultatelor cronometrate. Nu se admit contestatii, masuratorile oficiale ale sistemului de cronometrare folosit fiind singurele luate in considerare.

 

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE SI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este bruta.

7.2. Competitia se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizata.

7.3 Impozitul pentru premiile in produse ce depasesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de catre Organizator.

7.4. Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

7.5. Organizatorii se obliga sa nu acorde contravaloarea in alte obiecte sau in bani a premiilor oferite la acest concurs, acordand exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar castigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

 

Art. 8. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanti minori si persoane lipsite de capacitate juridica

8.1. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal.

8.2. Parintele sau tutorele va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta campanie.

8.3. Nu vor fi considerate ca participari valide:

a. completarea datelor personale cu date partiale ori cu date false sau eronate;

b. in care completarea datelor personale (de identitate si de contact) se face prin folosirea altor litere decat cele specifice alfabetului latin si/sau a altor cifre decat cifre arabe si/sau romane;

c. care contin modificari ale datelor completate.

 

Art. 9. INCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul concurs poate inceta in urmatoarele cazuri:

  1. in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare,
  2. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul  publicatiei  “ProSport” sau online pe site-ul www.run.prosport.ro.

 

Art. 10. LITIGII

10.1. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa organizatorului: Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 62-66, sector 2, Bucuresti pana la data de 01 septembrue 2013 sau la numarul de telefon 0318/257.166. Reclamatiile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.

10.2. Eventualele litigii aparute intre organizatori si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

 

Art. 11. ALTE PREVEDERI

11.1. Prin participarea la eveniment, concurentii accepta prevederile prezentului Regulament de Participare. Pentru a cere alte detalii despre concurs, orice persoana se poate adresa sunand la numarul de telefon 0318/257.166.

11.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act aditional scris si va fi anuntata in saptamanalul “ProSport” sau online pe site-ul www.run.prosport.ro.